Bestil en haveplan

Lad mig være din ekspert i regnvand

Jeg kan formidle nyeste viden og værktøjer i at håndtere regnvand på grønne og kreative måder til dig som boligejer eller til dig som repræsentant for boligforning. Jeg har løbende efteruddannet mig i LAR løsninger og har i 2018 fået diplom som regnvandskonsulent hos Teknologisk Institut og Københavns Universitet.

Grønne regnvandsanlæg i haven giver en øget fordampning af regnvand og et grønt præg i større anlæg, som er til gavn for dyre- og plantelivet. 

Men hvad betyder LAR?
LAR står for Lokal Afledning af Regnvand, hvor overfladevand håndteres på en ansvarlig og miljørigtig måde. Der findes talrige LAR-løsninger som alle kan kombineres, hvor du kan tage dig af dit regnvand på sådan en måde, at det ikke overbelaster den offentlige kloak.

Som en del af klimatilpasningen til større og mere intensive mængder nedbør, ønsker flere kommuner at du som borger selv håndterer dit regnvand på egen grund. Der kan i nogle kommuner opnås et tilskud hvis regnvandet separeres fra offentlig kloak op til 24.000,- kr.

Der findes en stor variation af LAR-løsninger som overordnet kan opdeles i tre hovedkategorier, hvor de sammen kan kombineres, sådan at løsningen bliver mest mulig effektiv.

9

Nedsivning af regnvand

​Her kan løsninger som regnvandsbede, græslavning, grøfter, faskiner, brudt belægning eller vandgennemtrængelig belægning foreslås.

9

Forsinkelse af regnvand

​For at forsinke regnvandet skal der være en ekstra barriere for vandet gennem nedsivningen. Dette kan være grønne tage, vandhuller og bassiner.

Genanvendelse af regnvand
​At genanvende er ofte noget som forbindes med miljøbevidsthed, hvilket også præger løsningen her. Man kan gøre brug af regnvandsbeholdere og tankanlæg som kan bruges til vanding i haven, toiletskyl og tøjvask.

Der er flere faktorer som kan påvirke nedsivningen af regnvand, når det ikke længere er koblet til offentlig kloak: jordbundsforhold, grundvandsstand, eventuel forurening og dine ønsker for regnvandsløsningen

Regnvand bør håndteres ansvarligt, da det kan have store økonomiske og personlige konsekvenser, hvis det mislykkedes. Derfor vil jeg som uddannet Regnvandskonsulent, kunne rådgive om netop den løsning som passer til jeres matrikel og ønsker i forhold til geologiske og typografiske forhold samt de gældende krav fra kommunen og forsyningen.

Jeg kan varmt anbefale at besøge REGNhytten, Vandmiljø Randers, som er en demonstrationshytte fyldt med lavpraktiske tiltag, du kan udføre i din EGEN have.

Lad mig hjælpe dig med dine grønne løsninger

Klimatilpasning står højt på den politiske dagsorden. Banker naturen på ruden hjemme hos dig, kan jeg hjælpe dig med at håndtere vandproblematikker eller skabe læ.

Lone Skjødt, Grønne Glimt havedesign